layoutelementlayoutelement
Logo for sundhedscentrene i Horsens Kommune 

Sundhedscenter Søndergården

Jeg byder velkommen til vores hjemmeside.

Vi ønsker, at alle brugere og ansatte oplever, at der er brug for dem, deres viden og erfaring, og at alle har en værdi. Vi samler på glade mennesker.

Mission Sundhed og Omsorg

Kerneopgave er sundhedsfremme. Sundhedsfremme er en del af Sundhed og Omsorgs indsatser og ydelsesområder, og der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og drømme. Sundhed og Omsorg leverer velfærdsydelser, der understøtter, at alle borgere bliver uafhængige af hjælp, mestrer eget liv, oplever meningsfulde sammenhænge og kan håndtere hverdagens udfordringer. Kerneopgaven giver organisationen retning og derfor har Sundhed og Omsorg kun èn opgave: Sundhedsfremme.

Vision for Sundhedscenter Søndergården: 

Et godt sted at være.
Vi møder borgeren med værdighed, opmærksomhed og respekt, og sammen skaber vi muligheder, så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv.

Venlig hilsen 

Sundhedscenterleder Annalise Dahl

   

                                                                                                              


Vil vil gerne understøtte borgere i et godt og aktivt liv, se vores film her:    

     


Et §83a forløb i Horsens Kommune

Der er i september/oktober måned 2014 udarbejdet en film om et af vore plejecentre , den viser via billeder og fortælling det hverdagsliv, der er på et plejecenter. 

Filmen er lavet i samarbejde med beboere, pårørende og medarbejdere på plejecenter Søndergården, og den skal være med til at forberede og oplyse nye beboere, deres pårørende og andre interesserede om livet på et plejecenter. Filmen er meget sigende, og skulle gerne vise at Søndergården er et godt sted at være. 

                                                                          God fornøjelse, se filmen her 
 

 


  

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dkIndholdsansvarlig Jane Dyrberg, ssjdb@horsens.dkIndholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Sundhedscenter Søndergården

Søndergade 41
8740 Brædstrup

E-mail: sundhed-soendergaarden@horsens.dk

Sundhedscenterleder: Annalise Dahl

Administrationen varetages af Fælles Servicecenter
Langmarksvej 61 
8700 Horsens

Tlf. 7629 2800

Telefontider:
Mandag - torsdag: 07.45-15.30
Fredag: 07.45-13.45

E-mail: sundhed-FS@horsens.dk