layoutelementlayoutelement
Logo for sundhedscentrene i Horsens Kommune 

Ceres Centret


 

 

              

 

 

 

 

 

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dkIndholdsansvarlig Jane Dyrberg, ssjdb@horsens.dkIndholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres

Nørretorv 1-3
8700 Horsens 

Ceres 1. sal, Plejeboliger, Udekørende Aften/Nat
Områdeleder: Birgitte Bach
Tlf.nr.: 7629 2847 

Ceres 1. sal + daghjem
Daglig leder: Stenunn Sif Kaplan
Tlf. nr.: 7629 3893

Ceres Stuen, Demensenhed, Malteriet:
Områdeleder: Susanne Rasmussen
Tlf. nr.: 7629 3819

Aktiviteten:
Funktionsleder: Merete Uldall Kristensen
Tlf.nr.: 7629 2826

Køkken/Café:
Funktionsleder: Anette E. Pedersen
Tlf.nr.: 7629 3767

Det kommunale Sundhedsteam:
Daglig leder: Mai-Britt Thyrring 
Tlf.nr: 7629 4991

Trænings og rehabiliteringsenheden:
Funktionsleder: Steffen Brun
Tlf.nr.: 7629 2846

Sundhedscenterleder: Lone Nygaard Boysen
Tlf.nr.: 7629 2807