Vis emner under Forside

Rehabiliteringsteam 

Et rehabiliteringsteam arbejder på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikrer en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte.
Teamet skal, udover at behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, sikre at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:
 
    • Beskæftigelsesområdet 
    • Socialområdet 
    • Sundhedsområdet 
    • Undervisningsområdet, hvis det er relevant.

Derudover deltager der fra 1/7-2013 en repræsentant fra regionen, en såkaldt sundhedskoordinator, som f.eks. kan være en socialmediciner.
Når rehabiliteringsteamet har behandlet en sag, laver teamet en begrundet anbefaling og indstilling om det videre forløb til de relevante forvaltninger i kommunen, som derefter træffer afgørelse.

Pjece "Til dig, som skal til møde i Rehabiliteringsteamet".

Pjece LÆ 265 - Lægeattest til Rehabiliteringsteamet


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3
8700 Horsens


Tlf.: 76294700 * Fax: 7629 3580
E-mail: jobcenter@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk