layoutelementlayoutelement
 

Genoptræning efter Sundhedsloven - på center

Du har ret til genoptræning efter sygehusindlæggelse, hvis lægen har ordineret en genoptræningsplan.
Formålet med genoptræningen er, at afhjælpe en midlertidig forringelse af funktionsevnen og så vidt muligt at bringe borgeren op på det funktionsniveau, pågældende havde inden sygdommen.

Genoptræningsplanen er enten specialiseret eller almen. Specialiseret genoptræning foregår i hospitalsregi.

Almen genoptræning

Almen genoptræning varetages af Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning i Horsens Kommune.

Genoptræningen foregår i:
Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning, Langmarksvej 85G, indgang Vest, 8700 Horsens
Du kan få træning i eget hjem, hvis du ikke kan klare transporten til Lindehøj, eller hvis det er vurderet mere hensigtsmæssigt, at træningen foregår i eget hjem. 
Horsens Kommune har indgået en aftale med 5 privatklinikker i Kommunen, der varetager træningen af konservativt behandlede rygproblematikker. Kontakt Myndighedsafdelingen for information om hvilke klinikker der er omfattet af aftalen.

Sygehusene sender genoptræningsplanerne til Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning i Horsens Kommune. Borgeren vil modtage et brev herfra om modtagelse af genoptræningsplanen samt en dato for opstart på genoptræningsforløbet.

Vi tilstræber, at borgeren kan starte sit træningstilbud 8 hverdage efter vi har modtaget  genoptræningsplanen.
Der er i særlige tilfælde mulighed for befordring til Lindehøj Træningscenter. Klik her for oplysninger om hvem der er berettiget til transport.

Lindehøj Træningscenter tilbyder følgende former for genoptræning efter Sundhedsloven:
Tilbuddet gælder både borgere fra Horsens Kommune og borgere fra andre kommuner.

Genoptræning på hold:

Folk der dyrker motion

  1. Osteoporosehold  
  2. Inkontinenshold
  3. Ryghold -  hold 1  og  hold 2
  4. KOL hold
  5. Bassinhold
  6. Gangskole for benamputerede
  7. Hjertehold

Individuel genoptræning

For yderligere oplysninger kontakt Strakskoordinatorerne, tlf. 7629 3751 eller send en mail til strakskoordination@horsens.dk

Klagevejledning

Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, kan du finde en vejledning her

Indholdsansvarlig Jonna H. Christensen, jhc@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning
Tlf.: 7629 3751
E-mail: vitalhorsens@horsens.dk